Connect with us

Bez kategorii

Zupełnie nowe pokolenie Alfa. Co o nim wiemy?

Opublikowano

Zupełnie nowe pokolenie Alfa. Co o nim wiemy? Na zdjęciu pokolenie alfa w szkole.

Obecne pokolenie uczniów to grupa, która może pochwalić się największą liczebnością i bogactwem w historii. Charakteryzuje się długowiecznością i niezwykłą różnorodnością kulturową. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do informacji wyróżnia się na tle poprzednich generacji. To młodzi ludzie, którzy z łatwością odnajdują się w świecie nowoczesnych technologii i prawdopodobnie będą przyszłymi liderami.

Eksperci od dłuższego czasu analizują i próbują sklasyfikować wzorce zachowań charakterystyczne dla kolejnych pokoleń. Nie brakuje jednak głosów krytycznych, które podkreślają ryzyko nadmiernego uogólniania. Wskazują oni, że choć można zauważyć pewne wspólne cechy w obrębie jednej grupy wiekowej, to jednak nie powinno się ignorować indywidualności każdego członka tej grupy.

Mimo tych zastrzeżeń warto przyjrzeć się bliżej współczesnym uczniom – pokoleniu Alfa.

Charakterystyka pokolenia Alfa i jego przedstawicieli

Pokolenie Alfa to najmłodsza grupa społeczna, która przyszła na świat już w XXI wieku. Ich nazwa, wywodząca się z greckiego alfabetu, symbolizuje nowy początek. Australijski naukowiec Marc McCrindle jako pierwszy użył tego określenia w 2008 roku, podkreślając, że Alfy to pierwsze pokolenie urodzone w nowym tysiącleciu. Za symboliczny początek ich ery przyjmuje się rok 2013.

Alfy są potomkami Millenialsów, często mają starsze rodzeństwo z pokolenia Z i są wnukami generacji X. Najbliższe są im osoby z młodszej części pokolenia Z, co czasem skutkuje używaniem hybrydowego określenia ZAlfa. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, które rosły wraz z pojawieniem się telewizji satelitarnej czy internetu, Alfy będą dorastać w świecie, w którym sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. To pokolenie, którego najstarsi członkowie wciąż uczęszczają do szkoły podstawowej, a ich dzieciństwo przypadło na czas po rewolucji smartfonów i mediów społecznościowych.

Technologia jest nieodłącznym elementem życia Alfy, co sprawia, że są z nią bardzo zaznajomieni. Przewiduje się, że będą to najlepiej wykształcone osoby w historii, które będą kontynuować naukę dłużej niż ich poprzednicy. Spodziewać się można, że będą później wchodzić na rynek pracy i dłużej mieszkać z rodzicami. Dzięki postępowi medycznemu i technologicznemu Alfy mogą cieszyć się dłuższym życiem niż jakiekolwiek wcześniejsze pokolenie. Ich twórczość i przedsiębiorczość mogą być stymulowane przez nieograniczony dostęp do cyfrowej kultury i technologii. Praca zdalna będzie dla nich czymś naturalnym, a tradycyjne hierarchie i podejście do władzy mogą nie mieć dla nich większego znaczenia. W świecie, w którym obecne są roboty i sztuczna inteligencja, umiejętności interpersonalne zyskają na wartości. Media społecznościowe, będąc ich naturalnym środowiskiem, mogą wpłynąć na krótszy czas koncentracji uwagi oraz skłonność do szybkiego oceniania działań i treści.

Pokolenie Alfa jest wyjątkowe. Dlaczego?

Technologia zdominowała współczesne życie, wpływając zarówno na sferę zawodową, jak i prywatną. Młodsze pokolenie, które dorastało w otoczeniu nowoczesnych rozwiązań, wykazuje się niezwykłą biegłością w obszarze cyfrowym. Dlatego też zawody związane z technologią, takie jak specjalista ds. mediów społecznościowych czy programista, wydają się być dla nich naturalnym wyborem. Fascynacja nowinkami technologicznymi, zwłaszcza tymi związanymi z wirtualnym światem, jest dla nich charakterystyczna.

Młodzi ludzie, wychowani w erze cyfrowej, przywykli do szybkiego przekazu informacji, co przekłada się na ich efektywność w pracy. Są przyzwyczajeni do komunikatów, streszczeń i otrzymywania bieżących opinii, co sprawia, że mogą skupić się na konkretnych zadaniach i efektywnie je realizować. W przeciwieństwie do pokolenia ich rodziców millenialsów, którzy musieli adaptować się do technologicznych innowacji w trakcie swojego życia, dla obecnego pokolenia technologia jest czymś oczywistym i nieodłącznym od najmłodszych lat.

Przyszłość pokolenia Alfa w zdigitalizowanym świecie

W obliczu globalnych wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny, przyszłość może wydawać się niepewna. Jednak istnieje nadzieja, że w ciągu najbliższych dekad uda się osiągnąć kontrolę nad tymi problemami, mimo że czekają nas okresy napięć i dynamicznych zmian. Odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości spoczywać będzie na barkach pokolenia Z, które, wbrew stereotypom o ich egoizmie, wykazuje duże zaangażowanie w kwestie społeczne, a także na pokoleniu alfa, które ma szansę stać się najbardziej wykształconym i zamożnym pokoleniem w historii.

Prognozy demograficzne na rok 2050 rysują obraz świata, w którym liczba ludności zbliży się do 10 miliardów. W Polsce zgodnie z danymi GUS, spodziewany jest kryzys demograficzny, a liczba mieszkańców ma spaść do około 34 milionów. Będziemy świadkami negatywnego przyrostu naturalnego, starzenia się społeczeństwa oraz zmniejszenia liczby kobiet w wieku rozrodczym. Osoby starsze będą stanowić niemal jedną trzecią populacji. Wzrost liczby jednodzietnych rodzin, który jest obserwowany wśród milenialsów, rodziców pokolenia alfa, może doprowadzić do tego, że w 2050 roku najpopularniejszym modelem gospodarstwa domowego stanie się para bez dzieci, wyprzedzając tradycyjną rodzinę z dziećmi.

Pokolenie alfa jest pierwszym pokoleniem urodzonym w pełni cyfrowym świecie, gdzie technologia jest dla nich czymś naturalnym. Już od najmłodszych lat są oni konsumentami treści cyfrowych, a ich zainteresowania skupiają się wokół młodych influencerów z platform takich jak YouTube czy TikTok. Przewiduje się, że to właśnie alfy będą miały kluczowy wpływ na kształtowanie zasięgów w internecie. Fascynują ich również postacie wirtualne, takie jak Lil Miquela, cyfrowa celebrytka z Instagrama, która zdobyła ponad 1,5 miliona obserwujących. Dla alf rzeczywistość wirtualna i rozszerzona jest równie realna jak świat fizyczny.

Sztuczna inteligencja to dla nich codzienność, a nie fikcja naukowa. Urządzenia takie jak Siri, Alexa czy Google Home są im dobrze znane i często wykorzystywane do interakcji, zwłaszcza za pomocą komend głosowych, co jest szczególnie przydatne dla tych, którzy jeszcze nie nauczyli się pisać. Pomimo wszechobecności cyfrowych mediów, pokolenie alfa wykazuje również zainteresowania, które można uznać za bardziej tradycyjne.

Czytaj dalej
Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2023 generacjazmian.pl