Connect with us

Bez kategorii

Dzieci Baby Boomers, czyli pokolenie X

Opublikowano

Na zdjęciu przedstawicielka pokolenia X w samochodzie.

Psycholodzy i socjolodzy wyróżniają różne generacje wśród całej populacji, badając je na przestrzeni lat. Skupiając się na każdym pokoleniu z osobna, możliwe jest wyciąganie interesujących wniosków. Pokolenie X to tylko jedna z takich grup, która została poddana analizie przez specjalistów. 

Osoby z pokolenia X i ich sposób na życie

Pokolenie X to grupa ludzi, którzy przyszli na świat między początkiem lat 60. a połową lat 80. W Polsce zakres ten jest bardziej precyzyjny i obejmuje osoby urodzone w latach 1965-1979. W 2018 roku najstarsi z nich mieli 53 lata, a najmłodsi 39. Ich życie ukształtowały wydarzenia takie jak epoka PRL, narodziny Solidarności, upadek komunizmu oraz Zimna Wojna w USA. Zmiany te wymagały od nich ciągłego dostosowywania się do nowych technologii i zdobywania nowych umiejętności. Wczesne etapy ich kariery były trudne z powodu przemian gospodarczych, co skłoniło ich do przyjęcia ciężkiej pracy jako normy. Obecnie osoby z pokolenia X często zajmują wysokie stanowiska, utożsamiając się z firmą, w której pracują. Są to ludzie o silnym poczuciu obowiązku i odpowiedzialności, którzy cenią przynależność do wspólnot i aktywność obywatelską.

Nazwa „pokolenie X” kojarzy się z niewiadomą, co odzwierciedla niepewność i zmienność czasów, w których dorastali. W Polsce nazywani są również „pokoleniem PRL”. W ich młodości miały miejsce liczne wydarzenia, które wpłynęły na ich życie, jak choćby katastrofa w Czarnobylu. Wpływ na ich światopogląd miały również warunki materialne, w których się wychowywali, co sprawia, że często oceniają status społeczny przez pryzmat posiadanych dóbr.

W okresie dorastania pokolenia X marketing i reklama dopiero zaczynały nabierać tempa, co sprawia, że są oni na nie bardziej wrażliwi. Cenią tradycję i jakość, wybierając produkty, które są trwałe i mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla nich ważniejsza od marki czy oryginalności jest wysoka jakość.

Pokolenie X to także ludzie, którzy cenią spokój i harmonię. W sytuacjach konfliktowych wolą się wycofać i unikać kłótni, zamiast brać w nich udział.

Najważniejsze cechy pokolenia X

Charakterystyka pokolenia X obejmuje:

  • długi staż pracy na rynku,
  • wejście na rynek pracy w okresie, gdy dominowała długotrwała praca w jednym miejscu,
  • lojalność wobec pracodawców,
  • poszukiwanie stabilizacji zawodowej i rozwój w obrębie jednej organizacji,
  • gotowość do zmiany pracy, jeśli nowe miejsce lepiej odpowiada ich oczekiwaniom,
  • poważne podejście do obowiązków i mniejsza skłonność do kwestionowania autorytetów,
  • czas wolny i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym,
  • koncentrację na rozwijaniu własnych umiejętności w dążeniu do sukcesu,
  • wysokie wymagania wobec siebie i oczekiwanie sumienności od współpracowników.

Pokolenie X w życiu codziennym

Pokolenie X to ludzie, którzy dorastali w okresie zmian, łącząc w sobie wartości tradycyjne z nowoczesnymi trendami lat 90. Media stały się dla nich nie tylko źródłem wiadomości, ale również nieodłączną częścią codzienności.

Osoby z tego pokolenia często skupiają się na swojej karierze, podążając za wyraźnie określonymi ścieżkami zawodowymi. Cenią sobie dobry stosunek jakości do ceny, a także są skłonne do korzystania z różnego rodzaju programów lojalnościowych oraz kuponów oferowanych przez sklepy internetowe. Możliwość oszczędzania przez atrakcyjne zniżki ma dla nich duże znaczenie i często decyduje o ich wyborach zakupowych.

W porównaniu do innych grup wiekowych, pokolenie X jest często stawiane obok milenialsów, czyli osób urodzonych między 1984 a 1996 rokiem. Przedstawiciele pokolenia X uchodzą za bardziej samodzielnych, zdecydowanych i ambitnych, podczas gdy milenialsi są postrzegani jako wyjątkowo ambitni i zdeterminowani, co pozwala im żyć w zgodzie z własnymi czasami.

Pokolenie X na rynku pracy 

Osoby z pokolenia X charakteryzują się znacznym doświadczeniem zawodowym, często związanym z długotrwałą pracą w jednej firmie, z którą silnie się identyfikują. Dla nich prestiż pracodawcy może być równie ważny jak warunki pracy, które są gotowi zaakceptować w zamian za renomę miejsca zatrudnienia. Wyróżniają się odpowiedzialnością, efektywnością i lojalnością wobec swojego pracodawcy.

Stabilność zatrudnienia i godziwe wynagrodzenie to dla nich kluczowe wartości, szczególnie istotne z uwagi na odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Niepewność związana z pracą może wywoływać w nich niepokój i wpływać negatywnie na ich wydajność. Mimo że cenią stabilność, nie oznacza to, że są nieelastyczni wobec zmian. Potrafią się do nich dostosować, ale preferują pracę w spokojnym środowisku.

Pokolenie X jest bardziej skłonne niż ich poprzednicy do doceniania czasu wolnego, który nie jest bezpośrednio związany z pracą, ale traktowany jako nagroda za ich wysiłek. Są cierpliwi, nie podejmują wielu zadań na raz, lecz potrafią je uporządkować i skupić się na jednym zadaniu, zanim przejdą do kolejnego, co przekłada się na efektywne zarządzanie czasem.

W relacji z przełożonymi, przedstawiciele pokolenia X wykazują lojalność i szacunek, choć surowe kierownictwo może wywoływać u nich dyskomfort. Motywacją do pracy są dla nich nie tylko pieniądze, ale również dodatkowe benefity. Lepsze wyniki osiągają, gdy czują się niezależni i pracują w przyjaznej atmosferze, bez nadmiernego nacisku ze strony kierownictwa.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy przedstawiciele pokolenia X są tacy sami. Badania wskazują na pewne wspólne cechy, ale zawsze istnieją wyjątki od reguły. Nie każdy z nich musi być odpowiedzialny, lojalny czy szukać stabilizacji, a także nie wszyscy są podatni na wpływ reklam.

Czytaj dalej
Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2023 generacjazmian.pl