Connect with us

Bez kategorii

Millenialsi, czyli pokolenie Y

Opublikowano

Millenialsi, czyli pokolenie Y w restauracji.

Pokolenie Y, znane również jako millenialsi, to grupa ludzi, którzy przyszli na świat w ostatnich dekadach XX wieku. Charakteryzują się oni szeregiem cech i wartości, które odróżniają ich od wcześniejszych pokoleń. 

Warto zaznajomić się z tymi cechami, aby lepiej zrozumieć, jakie są ich oczekiwania i jakie wyzwania mogą napotykać w dzisiejszym świecie. Millenialsi często są przedmiotem badań i analiz, ponieważ ich zachowania i preferencje mają znaczący wpływ na różne aspekty życia społecznego i gospodarczego.

Kim są Millenialsi, przedstawiciele pokolenia Y?

Osoby urodzone w latach 1980-2000, znane jako pokolenie Y, w 2021 roku osiągnęły wiek od 21 do 41 lat. Ich wejście w dorosłość było łatwiejsze niż u ich poprzedników, głównie dzięki zmianom w systemie politycznym i edukacyjnym, a także dzięki wsparciu rodziców, którzy zadbali o ich edukację i samoocenę.

Milenialsi, jak również są nazywani, odznaczają się wysokim poziomem wykształcenia, znajomością języków obcych i pewnością siebie. Od najmłodszych lat obcują z nowymi technologiami, co sprawia, że czują się w nich jak ryba w wodzie i traktują je jako nieodłączny element swojego życia. Dla nich ważny jest rozwój osobisty i możliwość poświęcania czasu na realizowanie pasji, a idealna praca to ta, która jest jednocześnie ich hobby. Cenią sobie czas wolny i nie wyobrażają sobie życia bez niego.

W kwestii konsumpcji milenialsi nie kierują się wyłącznie jakością produktów. Dla nich liczy się indywidualny styl, który chcą wyrazić poprzez marki, które oferują częste nowości. Nie spieszą się również z usamodzielnieniem i często pozostają w domach rodziców.

Pokolenie Y, określane także jako generacja Milenium, następna generacja czy pokolenie cyfrowe, wychowało się w czasach, gdy gry wideo, Internet i media społecznościowe zyskiwały na popularności. W przeciwieństwie do generacji X, do której należą ich rodzice, milenialsi są zaznajomieni z technologią i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych. Mimo to, w przeciwieństwie do jeszcze młodszej generacji Z, pamiętają czasy przed erą online. Termin „Millennials” po raz pierwszy został użyty w 1993 roku na łamach „Advertising Age”.

Cechy charakterystyczne Millenialsów z pokolenia Y

Cechy charakterystyczne pokolenia Y, czyli Milenialsów, obejmują:

  • intensywne wykorzystywanie technologii i mediów cyfrowych w codziennym życiu,
  • przekonanie o własnej wyjątkowości i duże zaufanie do swoich umiejętności,
  • priorytetowanie jakości życia nad materialnym i społecznym statusem,
  • mniejsze przywiązanie do pracy zawodowej w porównaniu z pokoleniem X, choć różnice są niewielkie,
  • silną etykę pracy, dyscyplinę, unikanie ryzyka i lojalność, wyniesione od rodziców,
  • różnice w porównaniu z pokoleniem X, które cechuje skupienie na karierze i ambicji,
  • niechęć do przyjmowania krytyki i wysoka ocena własnych kompetencji.

Życie codzienne Millenialsów

Millenialsi zdecydowanie wolą komunikację tekstową, taką jak SMS-y czy wiadomości w komunikatorach, zamiast tradycyjnych rozmów telefonicznych. Smartfony i media społecznościowe przyczyniły się do tego, że komunikacja stała się bardziej symboliczna, z wykorzystaniem skrótów, symboli i emotikonów.

Pokolenie to było świadkiem zaniku wielu przedmiotów z ich dzieciństwa i młodości. CD i DVD, aparaty fotograficzne, książki i papierowe mapy zastąpione zostały przez cyfrowe odpowiedniki. Napster i iPod zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie słuchają muzyki, a Netflix zmienił branżę wypożyczania filmów, przechodząc na streaming. Millenialsi nie tylko korzystali z tych narzędzi, ale również przyczynili się do ich tworzenia, co stało się ich unikalnym doświadczeniem. Jednak ich innowacje nie tylko przyniosły postęp, ale również zachwiały fundamentami tradycyjnych mediów.

Wśród wpływowych przedstawicieli tego pokolenia znajdują się twórcy takich platform jak Facebook, Instagram i Snapchat, którzy zmienili sposób, w jaki ludzie komunikują się i dzielą swoim życiem. Do grona tych wpływowych osób należy również współzałożyciel Open AI, Sam Altman. Millenialsi są pokoleniem o sprzecznych charakterystykach, z jednej strony uważani za roszczeniowych i skoncentrowanych na sobie, z drugiej za pewnych siebie i niezależnych. Cenią nowe doświadczenia i autentyczność, a ich ambicje i dążenie do statusu społecznego i zawodowego są dla nich ważne.

Wychowani w czasach prosperity, millenialsi doświadczyli zarówno optymizmu, jak i trudnych momentów, takich jak ataki z 11 września czy recesja w 2008 roku. Wysokie oczekiwania, które mieli wobec siebie, oraz indywidualizm, który jest dla nich ważny, wpłynęły na ich życiowe wybory. Jean M. Twenge, badaczka pokoleń, wskazuje, że millenialsi przywiązują dużą wagę do jakości życia i możliwości rozwoju. Decyzje o założeniu rodziny i liczbie dzieci są podyktowane strategią „powolnego życia”, która zakłada dłuższe oczekiwanie na potomstwo i posiadanie ich mniejszej liczby, co wynika z dłuższego życia i większych wymagań związanych z wychowaniem dzieci.

Indywidualizm millenialsów skłania ich do poszukiwania własnej drogi życiowej, co wpływa na ich konsumpcyjne wybory. Preferują marki, które są autentyczne, szanują różnorodność i dbają o środowisko. Są lojalni wobec marek, które doceniają i oczekują konkretnej oraz wiarygodnej komunikacji. Millenialsi są również pokoleniem green-oriented, aktywnie angażującym się w ochronę środowiska i działania przeciwko globalnemu ociepleniu, co odzwierciedla się w ich decyzjach zakupowych i wsparciu dla lokalnych biznesów.

Pokolenie Y w życiu zawodowym

Pokolenie milenialsów, czyli osoby w wieku od 20 do 40 lat, wykazuje się dużą adaptacją do warunków globalizacji i wolnego rynku. W porównaniu do swoich rodziców milenialsi bardziej odważnie podążają za swoimi ambicjami i poszukują pracy, która przynosi im zadowolenie, a nie jest jedynie koniecznością.

Milenialsi często nie wiążą się na stałe z jednym pracodawcą. Badania Paula Harveya z University Of New Hampshire wskazują, że milenialsi mają wysokie mniemanie o swoich zdolnościach i uważają się za wyjątkowych, co może prowadzić do zbyt wielkich oczekiwań i niechęci do przyjmowania krytyki.

Z kolei Patricia Greenfield w 1998 roku zauważyła, że milenialsi wychowani w systemie edukacyjnym z naciąganymi ocenami i testami standaryzowanymi mogą mieć przesadną pewność siebie. Nie zawsze jednak wysokie wyniki w nauce przekładają się na praktyczną wiedzę w pracy, co potwierdzają raporty dotyczące edukacji w Polsce.

Starsze pokolenie, które żyje pracą, może nie rozumieć postawy milenialsów. Stąd pojawia się stereotyp „roszczeniowego milenialsa”, który oczekuje wysokich zarobków już na początku swojej kariery zawodowej i ceni sobie prawa pracownicze. Milenialsi poszukują pracy, która jest ich pasją i unikają długoterminowych zobowiązań, co sprawia, że freelancing staje się coraz bardziej popularny.

Mimo że milenialsi cenią sobie rozwój i pasjonujące zajęcia, równie ważny jest dla nich czas wolny. Niechętnie pracują po godzinach i często nie zgadzają się na takie warunki. Są gotowi do zmiany pracy, jeśli obecna nie spełnia ich oczekiwań, co skłania ich do częstego wybierania umów cywilnoprawnych, które nie wiążą ich zbyt mocno z pracodawcą.

Milenialsi mogą mieć trudności z organizacją własnej pracy, rozpoczynają wiele zadań naraz i nie zawsze potrafią je ukończyć. Trudno im również ustalić priorytety.

Dla pokolenia Y istotne są wyzwania i dynamika w pracy. Nuda jest dla nich nie do przyjęcia, a motywacją jest dobra atmosfera w miejscu pracy. Ważne jest, aby czuli się swobodnie i mieli dostęp do miejsc odpoczynku, takich jak pokoje rozrywkowe.

Czytaj dalej
Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2023 generacjazmian.pl