Connect with us

Bez kategorii

Pokolenie Z – nowa generacja pracowników i konsumentów

Opublikowano

Pokolenie Z – nowa generacja pracowników i konsumentów. Na zdjęciu grupa osób Gen Z.

W dzisiejszych czasach, kiedy prowadzimy biznes, musimy mieć oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje wokół nas, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany w społeczeństwie. No i właśnie, jedną z takich zmian, która może namieszać w biznesowych planach, jest to, jak się układają karty w demografii. Chodzi o to, że ludzie w różnym wieku mają różne potrzeby i oczekiwania, więc trzeba to ogarniać, żeby nie stracić kontaktu z klientami.

No i teraz, co się dzieje na rynku pracy? Wchodzi na niego nowa ekipa – młodzi ludzie, którzy są świeżą krew w firmach. A wśród nich mamy ekipę zwaną pokoleniem Z, czyli taką najnowszą falę pracowników. 

Czym jest generacja Z i co powinieneś o niej wiedzieć?

Osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem tworzą tzw. pokolenie Z. To młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie i zaczynają swoją przygodę z rynkiem pracy. Pracodawcy stają przed wyzwaniem dostosowania miejsc pracy do potrzeb tej grupy, która wyrasta w świecie, gdzie cyfryzacja jest na porządku dziennym.

Charakteryzowanie pokoleń ma na celu lepsze zrozumienie ich przedstawicieli, a nie przypisywanie im sztywnych etykiet. Młodzi z pokolenia Z mają wiele wspólnego z poprzednią generacją Y, ale wyróżnia ich umiejętność płynnego poruszania się między światem rzeczywistym a wirtualnym. To właśnie oni najlepiej radzą sobie z łączeniem tych dwóch rzeczywistości.

Pokolenie Z wykazuje się intuicyjnym posługiwaniem się technologią, co otwiera przed nimi nowe możliwości, ale jednocześnie stawia przed pracodawcami wyzwania związane z organizacją pracy. Z badania przeprowadzonego przez EY i JA Worldwide wynika, że aż 84% młodych z tej grupy chętnie wykorzystuje technologie w codziennym życiu.

Wśród charakterystycznych cech pokolenia Z wymienia się dużą pewność siebie, zarówno w obszarze technologii, jak i posiadanych umiejętności. Preferują oni szybkie uczenie się i natychmiastowe osiąganie celów, co sprawia, że długotrwałe budowanie kariery może wydawać się dla nich mniej atrakcyjne. Ważny jest dla nich balans między życiem zawodowym a prywatnym, a także otwartość na ryzyko i potrzeba bycia częścią grupy, przy czym część relacji przenoszą do świata online.

Pokolenie Z to grupa, która szybko się rozwija i jest zintegrowana z nowymi technologiami, co kształtuje ich sposób bycia i oczekiwania wobec przyszłości.

Cechy, które wyróżniają osoby z generacji Z

Badanie przeprowadzone przez EY i JA Worldwide ujawniło, że większość osób identyfikujących się z generacją Z (74%) jest otwarta na wykorzystywanie automatyzacji w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jednak tylko nieco ponad połowa (54%) uważa, że edukacja wpływa na ich karierę. W przyszłości, do 2030 roku, planują oni założenie własnej firmy (53%) lub osiągnięcie sukcesu jako przedsiębiorcy (65%). W międzyczasie ich celem jest zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie doświadczenia zawodowego.

Media społecznościowe to główna platforma, na której generacja Z wyraża swoje opinie, dzieli się recenzjami i komentuje różne zjawiska. To właśnie w tych przestrzeniach wirtualnych młodzi ludzie konfrontują swoje wartości i zainteresowania z innymi.

Preferencje zawodowe pokolenia Z skupiają się na możliwości pracy zdalnej, w międzynarodowym środowisku, z gwarancją zatrudnienia i szansą na rozwój poprzez angażowanie się w interesujące projekty. Szczegóły na ten temat można znaleźć w artykule o pracy zdalnej i rekrutacji talentów.

Z kolei wyzwanie stanowi utrzymanie uwagi przedstawicieli pokolenia Z, którzy często są rozpraszani przez liczne bodźce. Aby przyciągnąć ich zainteresowanie produktem, niezbędna jest kreatywność i innowacyjność zarówno w oferowanych usługach, jak i w sposobie komunikacji.

Warto również wspomnieć, że młodzi ludzie z generacji Z cenią sobie proste i intuicyjne rozwiązania w zarządzaniu. Im bardziej bezproblemowe i szybsze działanie struktur, tym lepiej dla nich. Oczekują oni łatwości w obsłudze i prostoty mechanizmów. Ponadto starają się unikać konfliktów, które wymagałyby skomplikowanych i długotrwałych rozwiązań.

Pokolenie Z a rynek pracy

Pokolenie Z, znane w krajach zachodnich z wysokiego poziomu edukacji, wykazuje dużą biegłość w obszarze nowoczesnych technologii. Wiele badań wskazuje, że zarówno milenialsi, jak i osoby z pokolenia Z są zainteresowane rozwojem i poszerzaniem swoich umiejętności, co spotyka się z uznaniem wśród pracodawców.

Z drugiej strony przedsiębiorcy często wskazują na to, że młodzi ludzie mają zbyt wygórowane oczekiwania, a ich CV nie odzwierciedla wystarczających kompetencji zawodowych. Dyskusyjne pozostaje, czy jest to efekt nadmiernych wymagań ze strony młodych dorosłych, czy też wynika z niepewności co do przyszłości zawodowej, niskich szans na stabilność finansową, a także z wiedzy o prawach pracowniczych i zrozumienia rynku pracy.

Mimo że pokolenie Z bywa postrzegane jako nielojalne ze względu na częste zmiany pracy i branży, badania wskazują, że młodzi ludzie poszukują stabilności i są gotowi na dłuższą współpracę z jednym pracodawcą. Nie dążą przy tym do szybkiego robienia kariery, ale cenią sobie możliwość planowania swojej ścieżki zawodowej.

W pracy najważniejsze dla pokolenia Z są: przyjazna atmosfera, szacunek, możliwości rozwoju, uznanie, dobre wynagrodzenie oraz elastyczność. Ważny jest dla nich również konstruktywny feedback i unikanie ryzyka zawodowego.

Jeśli chodzi o aspiracje zawodowe, badania z USA pokazują, że wielu przedstawicieli generacji Z chciałoby zarabiać przez internet, np. w mediach społecznościowych.

Niemniej jednak spora część młodych dorosłych nie ma jeszcze wyraźnego pomysłu na swoją karierę i odczuwa niepewność co do swoich umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Wiele osób z tej grupy wiekowej aspiruje do zostania wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami w wąskich dziedzinach, często związanych z nowymi technologiami.

Jasne jest, że wybory zawodowe generacji Z są kształtowane przez trudną sytuację gospodarczą i dążenie do stabilności. Jednocześnie, pokolenie to, które dorastało w erze internetu, często kieruje się ku zawodom związanym z nowymi technologiami.

Czytaj dalej
Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2023 generacjazmian.pl