PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

Patryk Golba-Zawadzki o Ogólnopolskiej Federacji Młodych

Jeżeli spojrzymy na polską politykę młodzieżową, możemy zobaczyć liczną, zróżnicowaną i aktywną młodzież. Możemy zobaczyć innowacyjne, odważne plany i pomysły młodych liderów, przyszłych przywódców i ekspertów, ludzi czynu. Niestety pośród tak wielkich plusów i możliwości zobaczymy również jedno, brak wspólnej wizji wśród młodzieży. Owszem, mamy ogromne ilości zgrupowań, które działają w podobnym lub wspólnym celu oraz organizacje reprezentujące głos młodych. Zobaczymy - najbardziej rozpoznawalne - Radę Dzieci i Młodzieży, Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, harcerstwo, liczne młodzieżowe rady gmin i miast, młodzieżówki partyjne głównych sił politycznych naszego kraju, ale szybko ujrzymy obecne konflikty między nimi, głównie na tle poglądowym oraz prawa do reprezentowania ogółu młodzieży. Na fundamentach likwidacji tych problemów oraz wspierania naszych małych ojczyzn i budowania wspólnej platformy dla młodzieży z różnych środowisk powstało stowarzyszenie Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Nazywam się Patryk Golba-Zawadzki i jestem Komisarzem Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego OFM, a dziś postaram się Wam przedstawić jego historię i działalność.

Plan Ogólnopolskiej Federacji Młodych narodził się jeszcze w 2018 roku, kiedy pojawił się największy jak dotychczas konflikt między głównymi organizacjami młodzieżowymi naszego kraju, Radą Dzieci i Młodzieży a niezależnymi działaczami wspieranymi przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Problem ten był wielopłaszczyznowy i dotyczył wielu różnych decyzji podejmowanych przez każdą ze stron. Pokazał on, że wraz z rozwojem polskiej polityki młodzieżowej, prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów wśród jej głównych graczy będzie postępować, a młodzież jest niezwykle zróżnicowana i, podobnie jak całe społeczeństwo, każdy z nas ma swoje własne prywatne sympatie, poglądy i plany. Widząc to, pewna grupa działaczy młodzieżowych z Kielc, wpadła na pomysł, by utworzyć organizację ponad ówczesnymi podziałami, łączącą ludzi ze wszystkich środowisk młodzieżowych, zarówno aktywistycznych, jak i politycznych. Pojawił się zamysł powołania platformy dla młodzieży z całej Polski, który budowałby politykę młodzieżową i społeczną na współpracy, a nie rywalizacji. Powstał projekt Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Głównymi inicjatorami byli Patryk Kos, Damian Kasprzycki, Filip Oparowski oraz nasz prezes - Marcin Wróblewski. Nagły rozwój całego projektu nastąpił 13 marca 2019 r., kiedy Marcin Wróblewski objął funkcję pełnomocnika starosty opatowskiego ds. młodzieży. Dwa miesiące później, 17 maja, odbyła się inauguracja stowarzyszenia w starostwie powiatowym w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Został wtedy przedstawiony zarząd oraz deklaracja ideowa. Tydzień później Ogólnopolska Federacja Młodych współorganizowała razem z Fundacją imienia Stefana Artwińskiego, w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, konferencję Lekcja o Unii. W szybkim tempie informacja o OFM obiegła świat polityki młodzieżowej. Już 8 czerwca współorganizowała I Młodzieżowy Happening Stop Hate, Only Love w Opatowie, a 20 czerwca Paweł Żelazny reprezentował w Warszawie OFM na IV obradach okrągłego stołu ws. edukacji. Kolejnych akcji i projektów zaczęło pojawiać się jeszcze więcej. 9 sierpnia Ogólnopolska Federacja Młodych została wpisana oficjalnie jako stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, a 22 sierpnia zaczęła się moja przygoda w stowarzyszeniu.

Byłem osobą doświadczoną w polityce młodzieżowej, ale zacząłem czuć oburzenie tym, jak wygląda ona w naszym kraju. Coraz częstsze konflikty między jej przedstawicielami oraz wykorzystywanie działań młodzieżowych do celów partyjnych były czymś, co zniechęcało mnie do działania. Ogólnopolska Federacja Młodych słusznie wydała mi się skuteczną alternatywą z potencjałem, która może wiele zmienić. Pięć dni później, 29 sierpnia, w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się debata Młodzi w Europie połączona z I Zjazdem Krajowym OFM, na którym został wybrany Sąd Koleżeński oraz zarząd województwa świętokrzyskiego. Tym samym zakończył się najtrudniejszy okres, jakim było tworzenie i realizacja całego projektu. Ogólnopolska Federacja Młodych rozpoczęła działalność ogólnopolską jako stowarzyszenie niezależne i apolityczne, które za główną ideę stawia sobie działania ponad podziałami i rozwój małych ojczyzn. Wspólne zaangażowanie pozwoliło nam na zorganizowaniu coraz to większych projektów. Chociaż wcześniej wspominałem głównie o działaniach w województwie świętokrzyskim, ponieważ stamtąd wywodzi się cała inicjatywa, warto wspomnieć o działaniach z innych oddziałów, jak i ogólnopolskich. Od 20 do 22 września w Łodzi odbyło się współorganizowane przez OFM V Forum Organizacji Młodzieżowych, podczas którego w panelach dyskusyjnych z udziałem gości honorowych wziął udział m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński. Dużym wydarzeniem była również zorganizowana 16 stycznia 2020 r. przez katowicki oddział OFM Wielka Debata Młodzieżówek, w której wzięły udział wszystkie młodzieżówki wchodzących w skład wszystkich koalicji wyborczych w obecnym Sejmie.

Aktualna sytuacja pandemii zmusiła nas do przeniesienia się bardziej w sferę wirtualną, stąd 4 kwietnia zorganizowaliśmy Turniej Szachowy Organizacji Pozarządowych online. Projektów w poszczególnych rejonach było zdecydowanie więcej. Kraków jest miejscem jednego z najszybszych rozwojów Ogólnopolskiej Federacji Młodych w Polsce. Szybki przyrost oraz duża aktywność pozwoliła nam na przygotowanie i zaplanowanie różnych akcji, które zostaną jednak przeniesione przez aktualną pandemię. Mimo wszystko nie poddajemy się, stale współpracujemy z różnymi grupami młodzieżowych działaczy, ale również z osobami starszymi. Już teraz, wspólnie z resztą działaczy wojewódzkich, wypuściliśmy ankietę badającą stan praw ucznia i jakości nauczania w małopolskich szkołach. Ankieta powstała przy współpracy z Łukaszem Korzeniowskim, prezesem Stowarzyszenia Umarłych Statutów, a po zakończeniu pandemii planujemy zorganizowanie otwartej dyskusji z przedstawicielami uczniów, nauczycieli, samorządu i ekspertów o tematyce e-lekcji i jej realizacji. Uważamy, że nawet po powrocie normalnego trybu nauczania pewne nawyki zostaną, ale trzeba będzie je skutecznie dostosować, tak by zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli skutecznie poświęcić się swojej pracy. Mamy również w planach organizację debat młodzieżówek, konferencję dla samorządów uczniowskich oraz działania integracji międzypokoleniowej młodzieży i seniorów. Pojawiają się również inne bardzo zróżnicowane pomysły od naszych członków, które są stale omawiane i przygotowywane.

Gorąco zapraszam do dołączania do Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Nasza drużyna składa się zarówno z osób już od dłuższego czasu w polityce młodzieżowych, jak i całkiem nowych aktywistów. Uczymy się od siebie, wzajemnie budując społeczności naszych małych ojczyzn. Wystarczy, że skontaktujecie się z nami przy pomocy strony na Facebooku, a my się wszystkim zajmiemy. Zapraszamy każdą osobę zainteresowaną działaniem, to nie jest tak trudne jak się często wydaje. Nasi członkowie to nie sami liderzy czy dyskutanci, ale też graficy, informatycy, są to zarówno uczniowie szkół średnich, jak i studenci z przeróżnych miast. Łączymy się, by sobie pomagać i razem tworzyć naszą OFM-owską rodzinę.

Patryk Golba-Zawadzki