PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

#wZMIANKA : Marzycielska Poczta

Picture 1

Marzycielska‌ ‌Poczta‌ ‌to‌ ‌ogólnopolska‌ ‌akcja,‌ ‌która‌ ‌polega‌ ‌na‌ ‌wysyłaniu‌ ‌tradycyjnych‌ ‌listów‌ ‌i‌ ‌kartek‌ ‌do‌ ‌ciężko‌ ‌chorych‌ ‌dzieci. Akcja powstała pod koniec 2009 roku i była wtedy w naszym kraju czymś kompletnie nowym, bo działanie inicjatywy nie opierało się na wsparciu finansowym dzieci, jak w większości dotychczasowych akcji charytatywnych w Polsce. Idea Marzycielskiej Poczty, polegająca na niesieniu dzieciom wsparcia psychicznego w walce i zmaganiach z chorobą, szybko się jednak przyjęła i teraz jest to jedna z najpopularniejszych tego typu akcji na świecie. Na‌ ‌stronie‌ ‌internetowej‌ Marzecielskiej Poczty ‌można‌ ‌znaleźć‌ ‌profile‌ ‌dzieci‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌ich‌ ‌adresami‌ ‌pocztowymi.‌ ‌Co‌ ‌ważne,‌ ‌Marzycielska‌ ‌Poczta‌ ‌nie‌ ‌jest‌ ‌akcją‌ ‌jednostronną,‌ ‌rodzice‌ ‌i‌ ‌dzieci‌ ‌w‌ ‌miarę‌ ‌możliwości‌ ‌odpisują‌ ‌na‌ ‌listy‌ ‌lub‌ ‌na‌ ‌swoich‌ ‌profilach‌ społecznościowych ‌zamieszczają‌ ‌imienne‌ ‌podziękowanie‌ ‌za‌ ‌każdą‌ ‌kartkę‌ ‌lub‌ ‌prezent.‌

Czy‌ ‌mój‌ ‌list‌ ‌coś‌ ‌zmienia?‌

‌Marzycielska‌ ‌Poczta‌ ‌aktualnie‌ ‌pomaga‌ ‌50‌ ‌chorym‌ ‌dzieciom‌ ‌z‌ ‌całej‌ ‌Polski,‌ ‌które‌ ‌przez‌ ‌rehabilitację‌ ‌i‌ ‌częste‌ ‌pobyty‌ ‌w‌ ‌szpitalach‌ ‌mają‌ ‌ograniczony‌ ‌kontakt‌ ‌z‌ ‌rówieśnikami.‌ Każdy‌ ‌list‌ ‌stanowi‌ ‌dla‌ ‌nich‌ ‌ogromne‌ ‌wsparcie,‌ ‌sprawia‌ ‌dużo‌ ‌radości‌ ‌i‌ ‌rozprasza‌ ‌uczucie‌ samotności.‌ ‌Nas‌ ‌nie‌ ‌kosztuje‌ ‌to‌ ‌zbyt‌ ‌wiele,‌ ‌bo‌ ‌pomagać‌ ‌może‌ ‌każdy! ‌‌Jeśli‌ ‌masz‌ ‌odrobinę‌ ‌chęci‌, ‌możesz‌ ‌zorganizować‌ ‌akcję‌ ‌pisania‌ ‌listów‌ ‌w‌ ‌swojej ‌klasie,‌ ‌szkole,‌ drużynie‌ ‌harcerskiej‌ ‌czy‌ ‌wśród‌ ‌przyjaciół.‌ ‌Kartkę‌ ‌mogą‌ ‌wysłać‌ ‌nawet‌ ‌przedszkolaki!‌ ‌Rysunek‌ ‌jest‌ ‌widziany‌ równie miło, ‌co‌ ‌ciepłe‌ ‌słowa,‌ ‌a‌ ‌taka‌ ‌akcja‌ ‌jest‌ ‌świetną‌ ‌lekcją‌ ‌empatii‌ ‌oraz okazją‌ ‌do‌ po‌rozmawiania‌ ‌z‌ ‌najmłodszym o niepełnosprawności, pomaganiu i mocy słów.

‌Jak‌ ‌zorganizować‌ ‌pisanie‌ ‌listów?

‌‌Co najważniejsze, ‌nie‌ ‌potrzebujesz‌ nawet ‌specjalnego‌ ‌pozwolenia‌ ‌od‌ ‌fundacji! ‌Wystarczy,‌ ‌że‌ ‌organizując akcję, wydrukujesz‌ ‌profile‌ ‌dzieci‌ ‌lub‌ ‌zaproponujesz‌ ‌wejście‌ ‌na‌ ‌stronę‌ ‌internetową.‌ ‌Możesz‌ ‌równiesz rozwiesić ‌plakaty,‌ ‌które‌ ‌znajdziesz‌ ‌na‌ ‌stronie‌,‌ ‌żeby‌ ‌zachęcić‌ ‌innych‌ ‌do‌‌ udziału‌ ‌w‌ ‌akcji. Warto przygotować‌ ‌papier‌ ‌i‌ ‌koperty,‌ ‌a‌ ‌po‌ ‌zrobieniu‌ ‌relacji‌ ‌zdjęciowej‌ ‌i‌ ‌przesłaniu‌ ‌jej‌ ‌do‌ ‌Fundacji‌ ‌otrzymasz ‌dyplom‌ ‌lub‌ ‌pismo‌ ‌z‌ ‌podziękowaniem.‌ Gorąco zachęcamy do udziału w akcji!

Informacje i logo pochodzą z oficjalnej strony Marzycielskiej Poczty
Artykuł opracowała Aga Podstolak