PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

Demokracja w Praktyce

Picture 1

Krzysztof Teodor Toeplitz napisał, że Demokracja opiera się na nieustannym powątpiewaniu, świat demokracji jest światem w ruchu, zmienia się, zderzają się w nim różne wartości, cele i interesy społeczne*. W dzisiejszym społeczeństwie nietrudno jest zauważyć nie tylko tendencję upraszczania skomplikowanych zjawisk i sprowadzania ich do sloganów na tyle krótkich, by zmieściły się na t-shircie, ale też stopniowej radykalizacji powodowanej zamykaniem się obywateli w internetowych echo chambers, w których kryterium łączącym poszczególnych członków są określone poglądy, w związku z czym nie zachodzi proces nieustannego powątpiewania, tak bardzo potrzebny w świadomym kształtowaniu swojego światopoglądu.

Na te i wiele innych problemów związanych z niewystarczającą edukacją prawną, obywatelską i historyczną odpowiada stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, które realizując liczne projekty kierowane przede wszystkim do krakowskiej młodzieży, stara się mówić i uczyć o realnych problemach bez niepotrzebnych uproszczeń, podkreślając, jak bardzo skomplikowane i wielopłaszczyznowe są to wyzwania i pokazując wiele argumentów i perspektyw.

Krakowski Parlament Młodzieży

Picture 2

Krakowski Parlament Młodzieży, czyli KMP, jest kierowany przede wszystkim do krakowskich licealistów interesujących się polityką młodzieżową, którzy na początku uczestniczą w wykładach i warsztatach, a następnie biorą udział w symulacji obrad parlamentarnych. Każdemu zespołowi składającemu się z dwudziestu osób reprezentujących tę samą szkołę przypisane zostaje jedno zagadnienie społeczne, które analizują i starają się rozwiązać dany problem, samodzielnie tworząc tekst ustawy. Jest to więc doskonała symulacja procesu legislacyjnego, podczas której można doskonalić nie tylko umiejętności efektywnej pracy w zespole, ale też zdolności retoryczne (finalne obrady odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa) i biegłość w poszukiwaniu rozwiązań jak najlepiej odpowiadających na realne problemy. Opracowane przez zespoły projekty ustaw poddawane są kompleksowej i konstruktywnej krytyce, dzięki której uczestnicy mogą przeanalizować słabe punkty swoich pomysłów i stopniowo je udoskonalać. KPM 2020 odbędzie się już niedługo!


Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich

Picture 3

Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich, czyli MAPO, doskonale wpisuje się w praktykę nieupraszczania i uczenia o skomplikowanych zjawiskach społecznych w sposób odpowiedzialny i akcentujący ich wielopłaszczyznowość. Uczestnicy cotygodniowych warsztatów, seminariów i dyskusji odbywających się w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ mogą konfrontować się z najróżniejszymi tezami i rozważać je w kontekście racjonalnych argumentów i inicjować dyskusje, na które zwykle nie ma miejsca w dyskursie medialnym. Tematy zajęć odbywających się w lutym obecnego roku to:

MAPO dedykowane jest krakowskim licealistom, którzy chcą rozmawiać o sprawach związanych z edukacją prawną i społeczeństwem obywatelskim w sposób o wiele bardziej rozbudowany i wielopłaszczyznowy, niż oferuje to szkolna podstawa programowa. Czasem mówi się, że jedna rozmowa nie jest w stanie realnie zmienić czyjejś perspektywy, lecz w przypadku MAPO nie wydaje się to trafne: cotygodniowe wykłady i dyskusje nie tylko otwierają i uwrażliwiają na odmienną perspektywę, ale też wymagają nieustannego konfrontowania własnych opinii z cudzymi przekonaniami, dzięki czemu, jak mówią uczestnicy, z zajęć wychodzi się po prostu mądrzejszym.

*W narodzie jest dobrze, „Przegląd”, 9 kwietnia 2006