PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

Akcja Kapibara: W naszym społeczeństwie stereotypy funkcjonują na porządku dziennym.


Aleksander Kamiński opisując rozwój młodego człowieka, kładzie nacisk na trzy elementy: dom, szkołę i środowisko. Pierwszy z nich jest od nas całkowicie niezależny, na drugi mamy wprawdzie pewien wpływ, gdyż wybór dobrej szkoły często niesie ze sobą przepustkę do ambitnego, zmotywowanego środowiska, jednocześnie dając możliwości rozwoju. Jednak zły wybór nie determinuje naszej przeszłości. Dlaczego? To właśnie tutaj pojawia się miejsce na projekty społeczne, które stają się powoli nieodłączną częścią naszego środowiska. Bez wątpienia są one w stanie (chociaż częściowo) zmotywować społeczeństwo do działania. Takim projektem jest z pewnością Akcja Kapibara.


Chciałabym zabrać Was w krótką historię naszych początków. Trudno nam wskazać jeden kluczowy moment i powód, które zadecydowały o powstaniu naszego projektu - był to z pewnością długotrwały proces spowodowany naszymi subiektywnymi doświadczeniami związanymi z nadmierną generalizacją rzeczywistości. Muszę przyznać, że jestem szczęśliwa, będąc częścią tego zespołu młodych ludzi uczących się w krakowskich liceach podchodzących z uwagą do otaczającego nas świata. Myślę, że to właśnie wrażliwość na problemy społeczne, a także chęć zaprowadzenia pozytywnych zmian są czynnikami, które nas połączyły i dały siłę do działania. To one sprawiły, że narodziła się Akcja Kapibara.


Zauważyliśmy (co potwierdziła nasza ankieta), że w naszym społeczeństwie stereotypy funkcjonują na porządku dziennym. Z przeprowadzonych przez nas badań, które objęły 400 ankietowanych wynika, że aż 97% spotkało się z krzywdzącymi stereotypami. Jako najczęstszą przyczynę takich zachowań określili oni niewiedzę na dany temat, która często prowadzi do uprzedzeń, dlatego właśnie głównym celem naszego projektu jest edukacja. Poprzez serię postów, artykułów i wywiadów z niesamowitymi osobami zamierzamy pokazać: czym są i jak powstają stereotypy oraz szkodliwość ich następstw, a także w jaki sposób wywołują one liczne problemy z komunikacją. Chcemy umożliwić naszym odbiorcom odkrycie innej perspektywy, a także dostarczyć konkretnych danych przydatnych w dyskusjach i pozwolić na poszerzenie horyzontów, co uchroni ich przed wszelkiego rodzaju manipulacją.


Dążymy do zmniejszenia informacyjnych baniek, w których większość z nas mimowolnie żyje, w ten sposób ograniczając własne możliwości poznawcze. Jesteśmy przekonani, że wiele z tych osób nie jest tego świadoma.


Wierzymy, że sposób w jaki odbierasz świat w dużym stopniu zależy od Ciebie samego. Nasz projekt powstał, ponieważ ufamy, że zmiany w postrzeganiu rzeczywistości są możliwe do wprowadzenia na każdym etapie Twojego życia.


Znajdziecie nas na:
stronie
Youtube
Instagramie
Facebooku
TikToku